فهرست جستجو
مشخصات
پاورقیها آیات آدرس آیاتعنوانها
  
موسوعة الغدير 14مجلدات

مولف : موسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ناشر : انتشارات موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
سال چاپ : 1427هـ/2006م
نام کامل:موسوعة الغدير في الکتاب والسنة و الادب. این مجموعه که توسط علامه امینی (قدس سره) در 11 جلد تدوین شده بود توسط مؤسسه دایره المعارف بازنگری و تحقیق و در 14 جلد منتشر و بارها چاپ شده است (با افزودن یک جلد به عنوان مقدمه در اول و دو جلد فهرست فنی و تفصیلی در آخر).
EBook Viewer Ver 1.1 Copyright © 2019 www.afiqh.org , All Right Reserved.
Powered By Meghdad Hasani(www.meqdadh.if)